Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

Άγιο Όρος: Σημαντικές φορολογικές διευκολύνσεις για τις μονές

Διάφορες φορολογικές διευκολύνσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μεγάλη μείωση της φορολογίας, παρέχει στις μονές του Αγίου Όρους το νομοσχέδιο ««Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομία» που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στη Βουλή.

Διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει την τροποποίηση του ν. 4172/2013, ώστε ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες των μονών, ανεξαρτήτως με το εάν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται πως η διάκριση των ιερών μονών του Αγίου Όρους εν σχέσει με τα λοιπά νομικά πρόσωπα έχει σαφή περιεχόμενο και σκοπό: «Κατ’ εξαίρεση από τα λοιπά νομικά πρόσωπα, επειδή οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν αποκλειστικώς εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων και προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον ειδικό και μοναδικό σκοπό τους, παρέχεται η δυνατότητα να συλλέγουν αποδείξεις/τιμολόγια από τις πάσης φύσεως δαπάνες τους και όχι, αποκλειστικώς, από τις δαπάνες που είναι συναφείς με την εν γένει ακίνητη περιουσία τους από τα εκμισθούμενα ακίνητα».

Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες, για την αναγκαία και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της κοινωφελούς και θρησκευτικής αποστολής του Αγίου Όρους, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το προνομιακό καθεστώς του, όπως αναγνωρίζεται στο Σύνταγμα, και αφετέρου ότι τα εισοδήματα των μονών διατίθενται για τη συντήρηση των ανεκτίμητης αξίας εθνικών και πολιτιστικών θησαυρών, για την προστασία και επισκευή των χαρακτηρισμένων ως παγκόσμιο μνημείο αρχιτεκτονημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος, τη φιλοξενία των επισκεπτών και την εν γένει λειτουργία των καθιδρυμάτων.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων