Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Alpha Bank: Δύο δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση Galaxy

Δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές έλαβε η Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Συναλλαγή Galaxy Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.

Η Συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ. – καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal. Και για τις τρείς ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους ευρώ 3,7 δισ., για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη Συναλλαγή Galaxy.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων