Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022

Δείτε πόση επιχορήγηση θα λάβουν οι Μονές του Αγίου Όρους για το 2015

Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της επιτροπής της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους σε υπουργούς, μεταξύ των οποίων και στην αναπληρώτρια υπουργό οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, καθορίστηκε το ύψος ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2015.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1166/1981 «Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημο­σίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους» (Α΄ 161), όπως ισχύει,

2. την Φ.2/21/2859 της 28ης Νοεμβρίου/11ης Δεκεμβρίου 2014 πρόταση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους,

3. την Φ.387/5/ΑΣ4655/6-2-2015 εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών,

4. το 2/1559/ΔΠΔΑ/20-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικη­τικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό για την επιχορήγηση των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, για το έτος 2015, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (1.278.000) ευρώ και έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.Ε. 2461 του Ε.Φ. 23-140 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζει:

Καθορίζει το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2015 στο ποσό των ενός εκατομ­μυρίου διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (1.278.000) ευρώ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων