Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Εκκλησία: Χαλάρωση των περιορισμών κεφαλαίου από την Κυβέρνηση για κοινωνικούς λόγους

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Από τότε που η Κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τις τράπεζες και να επιβάλλει περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων στους πολίτες, αλλά και γενικά σε όλους όσους έχουν συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Σε ότι αφορά την εκκλησία, οι φορείς που υπάγονται σε αυτήν λόγω των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων δεν μπορούν να προσφέρουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όσα πρόσφεραν μέχρι τώρα.

Έτσι λοιπόν με νόμο που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες διευρύνεται το όριο ανάληψης των κεφαλαίων για τους φορείς και μόνο της Εκκλησίας και όχι για τα φυσικά της πρόσωπα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ της 28ης Σεπτεμβρίου, επιτρέπονται πλέον αναλήψεις μετρητών για τις Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως.
Από το ΦΕΚ Β’ 2100/25-09-2015:

Τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:
ιθ. Αναλήψεις μετρητών από Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

κ. Αναλήψεις μετρητών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν έχει πραγματοποιήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. H ευθύνη ορθής υλοποίησης της εγκριτικής διαδικασίας των ως άνω ιζ) έως κ) περιπτώσεων από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων παραμένει στις διοικήσεις αυτών, οι οποίες πριν την εφαρμογή της παρούσας οφείλουν να μεριμνήσουν για τη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη σύννομη διενέργεια των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται απευθείας από το δίκτυό τους.

Μάλιστα η Ιερά Σύνοδος απάντησε σε κάποια σχόλια που έγιναν για το κατά πόσο ήταν σωστή αυτή η απόφαση λέγοντας:
“Σε σχέση με ανεύθυνα δημοσιεύματα, κατά τα οποία δήθεν «η Εκκλη-σία» (συλλήβδην) «εξαιρέθηκε» προνομιακά από τους περιορισμούς αναλήψεως μετρητών και κίνησης κεφαλαίων (capital controls), σε αντίθε-ση με τους έλληνες πολίτες, διευκρινίζεται προς αποκατάσταση της αλήθειας :

α. η Υπουργική Απόφαση (Οικονομικών) της 25.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2100) δεν κατήργησε τους κεφαλαιακούς ελέγχους για τους φορείς της Εκκλησίας, αλλά αύξησε το μηνιαίο όριο αναλήψεως μετρητών ειδικά για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις υπόλοιπες Ιερές Μητροπόλεις της χώρας και υπό τον όρο ότι πρόκειται για ανάληψη από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από ένα τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα.

β. η αύξηση ορίου αναλήψεως αφορά μόνο στις Ι. Μητροπόλεις και δεν αφορά σε φυσικά πρόσωπα (εφημέριους, μοναχούς, Μητροπολίτες κ.λπ.) ούτε στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας (στον κεντρικό φορέα της «Εκκλησίας της Ελλάδος» ως νομικό πρόσωπο, στις Ι. Μονές κ.λπ.).
«Οι λόγοι της αύξησης του μηνιαίου ορίου αναλήψεως μετρητών ήταν η ώς σήμερα δυσχέρεια καταβολής τακτικών και εκτάκτων επιδομάτων βοήθειας σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς απόρους και οικογένειες από τα Φιλόπτωχα Ταμεία των Μητροπόλεων, καθώς η υλική βοήθεια προς αυτούς δεν διεκπεραιωνόταν ώς σήμερα διατραπεζικά, όπως επίσης και η διευκόλυνση πληρωμής εξόδων για τα συσσίτια, εξόφλησης τρεχουσών υποχρεώσεων λειτουργίας των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (γηροκομεία, άσυλα ανιάτων κ.λπ.) των Μητροπόλεων», προσθέτει η Ιερά Σύνοδος και καταλήγει:

Επομένως η αύξηση του ορίου αναλήψεως μετρητών ήρθε να αποτρέψει την παράλυση του προνοιακού έργου των προαναφερθέντων εκκλησιαστικών φορέων δημοσίου δικαίου και όχι να θεσπίσει κάποιο προνόμιο υπέρ προσώπων, όπως ερμηνεύθηκε από ορισμένα δημοσιεύματα με σκανδαλοθηρική πρόθεση.”
Εν κατακλείδι, η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, διότι με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία θα μπορέσει να συνεχίσει το προνοιακό της έργο, το οποίο είχε μείνει στάσιμο λόγω του περιορισμού στις κινήσεις κεφαλαίου, αλλά και του ορίου των αναλήψεων. Ακόμη, δεν θα πρέπει να υπάρχουν τόσες κριτικές για αυτό το θέμα, ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν ότι η Εκκλησία διαθέτει όσα έσοδα έχει στην πρόνοια των ασθενέστερων.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων