Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Eurobank: Η ανάκαμψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω χρηματοδότησης απο το εξωτερικό

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το νέο οικονομικό δελτίο της τράπεζας το οποίο προβλέπει πως η ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επενδύσεων απο το εξωτερικό. Ακόμα, τονίζει πως οι καταθέσεις των νοικοκυριών όπως ειναι εύλογο παρουσιάζουν σημαντική πτώση.

Αναλυτικότερα, την εκτίμηση αυτή διατυπώνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της «7 ημέρες οικονομία», στο οποίο τονίζει, επίσης, ότι ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι αρνητικός. Επισημαίνει πως το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εξυπηρέτησης των νοικοκυριών (ΜΚΙΕΝ) σημείωσε ονομαστική ετήσια μεταβολή -3,27% το 3ο τρίμηνο 2015.

Σε πραγματικούς όρους (με βάση τον εθνικό ΔΤΚ) το αντίστοιχο μέγεθος ήταν -1,47% (από -2,38% το 3ο τρίμηνο 2015). Το 4ο τρίμηνο 2015 οι αναλυτές της Eurobank αναμένουν περαιτέρω πτώση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω της αρνητικής επίδρασης των δημοσιονομικών μέτρων και της αποκλιμάκωσης της αποπληθωριστικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Eurobank, τα τελευταία 8 χρόνια (2007-2015) ο λόγος του εισοδήματος – πόρων των νοικοκυριών από κοινωνικές παροχές ως προς το αντίστοιχο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από το 78% στο 98%.

Αυτή η μεταβολή αποκωδικοποιείται ως εξής: η σχετική βαρύτητα των κοινωνικών παροχών ως πηγή εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ελληνικής μεγάλης οικονομικής ύφεσης.
Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας (+20 ποσοστιαίες μονάδες) αποτελεί τον κυρίαρχο ερμηνευτικό παράγοντα αυτού του φαινομένου.
Ακολουθούν – με μικρότερη βαρύτητα – οι δημογραφικές εξελίξεις.

Στη συνέχεια αναφέρει πως το 3ο τρίμηνο 2015 ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -6,49% (κινητός μέσος 4 τριμήνων).
Σε σύγκριση με το υψηλό (2006-2015) του 2ου τριμήνου 2007, ήτοι 8,84%, η πτώση προσεγγίζει τις -15,33 ποσοστιαίες μονάδες.

Η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας (από το 28,3% το 2007 στο 36,0% το 2014), δημογραφικές εξελίξεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πτώση των επιτοκίων των αποταμιευτικών λογαριασμών, οι ισχυρές καταναλωτικές συνήθειες και οι διαταραχές στην αποτελεσματικότητα του εγχώριου θεσμού της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες της πτώσης του ρυθμού αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών.

Ωστόσο η Eurobank τονίζει ότι το συγκεκριμένο θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι αναλυτές της Eurobank καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η ανάκαμψη των επενδύσεων – η οποία είναι αναγκαία για να εξέλθει η ελληνική οικονομία από τη μακροχρόνια υφεσιακή παγίδα – απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η μείωση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς (Corruption Perception Index, Transparency International) αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης – σε σύντομο χρονικό διάστημα – θα δώσει περισσότερη ώθηση στην προαναφερθείσα διαδικασία.

Εν κατακλείδι, το οικονομικό δελτίο διαπιστώνει μια μεγάλη αλήθεια, καθώς θα πρεπει σύντομα να επιχειρηθεί η προσέγγιση ξένων επιχειρηματιών προκειμενου να μπορέσουν να επενδύσουν στην χώρα. Όμως για να γίνει αυτό θα πρεπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσει η Κυβερνηση να προσελκύσει αυτές τις επενδύσεις που ειναι σημαντικές για να μπορέσει η οικονομία της χώρας να καταγράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων