Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Eurobank: Στις υπηρεσίες οφείλεται η πτώση των εξαγωγών στο δεκάμηνο του 2016

Σε νέα μελέτη της η τράπεζα Eurobank αναφέρεται στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, όπου οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών) διαμορφώθηκαν στα €42,4 δισ. σε τρέχουσες τιμές. Ο τομέας των αγαθών συνεισέφερε το 47,5% ή €20,1 δισ. και ο αντίστοιχος των υπηρεσιών το 52,5% ή €22,3 δισ.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των αγαθών, τα μερίδια των επiμέρους κατηγοριών είχαν ως εξής: εμπορεύματα εκτός καυσίμων και πλοίων 74,6% ή €15,0 δισ., καύσιμα 24,7% ή €5,0 δισ. και πλοία 0,7% ή €0,1 δισ. Τα αντίστοιχα μεγέθη στον τομέα των υπηρεσιών ήταν: ταξιδιωτικές 57,5% ή €12,8 δισ., μεταφορών 28,6% ή €6,4 δισ. και άλλων υπηρεσιών 13,9% ή €3,1 δισ.

Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν πτώση -8,3% ή -€3,8 δισ. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατά 85,2% από τον τομέα των υπηρεσιών και κατά 14,8% από τον αντίστοιχο των αγαθών, αναφέρει η Eurobank.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές υπηρεσιών συρρικνώθηκαν -12,8% ή -€3,3 δισ. και οι εξαγωγές αγαθών -2,7% ή -€0,6 δισ. Την υψηλότερη συμβολή στην πτώση των εξαγωγών υπηρεσιών είχαν οι μεταφορές (-26,7% ή -€2,3 διs.) και ακολούθησαν, ο ταξιδιωτικός κλάδος (-6,4% ή -€0,9 δισ.) και ο αντίστοιχος των άλλων υπηρεσιών (-1,9% ή -€0,1 δισ.). Σε ό,τι αφορά sτη συρρίκνωση των εξαγωγών αγαθών, τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η κατηγορία των καυσίμων (-10,9% ή -€0,6 δισ.) ενώ ο τομέας των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία είχε θετική συμβολή (+0,5% ή +€0,1 δισ.).

Η κατηγορία των πλοίων, παρά την υψηλή πτώση της τάξης του -16,0%, είχε οριακά αρνητική συνεισφορά καθώς το μερίδιό της επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών είναι πάρα πολύ μικρό.

Η πορεία -σε όρους ετήσιας μεταβολής- των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών δεν ήταν ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Στο 1ο και στο 2ο τρίμηνο 2016 καταγράφηκε ισχυρή συρρίκνωση στις υπηρεσίες (κυρίως στις μεταφορές) και ακολούθησε η κατηγορία των αγαθών με σχετικά ηπιότερη πτώση (κυρίως στα καύσιμα το 1ο εξάμηνο 2016 και στα αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία στο 2ο τρίμηνο 2016).

Στο 3ο τρίμηνο 2016, με εξαίρεση τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το πρόσημο γύρισε σε θετικό για όλες τις επιμέρους κατηγορίες εξαγωγών. Η πορεία των τιμών των καυσίμων, των ναύλων, καθώς και η επίδραση του μέτρου των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων αποτελούν ερμηνευτικούς παράγοντες των προαναφερθέντων ποιοτικών μεταβολών. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ονομαστικά, δηλαδή ενσωματώνουν τόσο τις μεταβολές των τιμών όσο και των ποσοτήτων.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η μέση ετήσια μεταβολή των αποπληθωριστών των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν -9,6% και -2,1% αντίστοιχα την περίοδο 2016Q1-2016Q3. Συνεπώς, σε όρους πραγματικής μεταβολής, η πτώση των εξαγωγών -σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη σε ονομαστικούς όρους- προήλθε αποκλειστικά από τις υπηρεσίες, υπογραμμίζει η Eurobank.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων