Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

Η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ κρίνει εξαιρετικά επιτακτική την συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό το ΔΣ ήδη με αποφάσεις του στις 2 και στις 14 Οκτωβρίου ενέκρινε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των προγραμμάτων.

Με οδηγία του στις 15/10/2014 το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον ΟΚΑΝΑ ότι για οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

Καθ’ότι ανέκυπτε νομικό ζήτημα, διαμέσου της νομικής υπηρεσίας του οργανισμού έχει ήδη αποσταλεί, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή, ερώτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να διασαφηνιστεί εάν και εφ’όσον κρίνεται απαραίτητη ή όχι η έκδοση της ΠΥΣ 33/2006 για τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με επιστημονικό προσωπικό και αναμένεται η απάντηση το ταχύτερο δυνατό, γεγονός που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη προβλεφθεί η προσωρινή στελέχωση των δύο εν λόγω μονάδων με προσωπικό που ήδη υπηρετεί στον οργανισμό και μέχρι να διευκρινιστούν οι νομικές πτυχές του όλου θέματος, οπότε οι μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 212/21-02-2014.

Σχετικά με το πρόγραμμα street-work στη Θεσσαλονίκη το οποίο έληξε, παρεμφερείς υπηρεσίες παρέμβασης υλοποιούνται από άλλα προγράμματα που συνεχίζονται στην πόλη (Προγράμματα στην κοινότητα & το δρόμο), ενώ τα προγράμματα θα συνεχιστούν, αφού αξιολογηθούν συνολικά και έγκαιρα από το ΔΣ πριν τη λήξη τους τον Ιανουάριο του 2015.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων