Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2021

Η Enel Green Power στις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες αιολικής ενέργειας της Ελλάδας

Η Enel Green Power βρίσκεται ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες εταιρίες αιολικής ενέργειας στη Ελλάδα, διατηρώντας συνολικά 200,5 MW εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στη χώρα. Αυτό προκύπτει από στατιστική έρευνα που διεξήχθη και δημοσιοποιήθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), στην οποία συμπεριλαμβάνονταν περισσότερες από 30 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ, το 2015 παρατηρήθηκε γενικότερη αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα κατά 8,7%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2014. Συγκεκριμένα, n συνολική καθαρή αιολικής ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά το 2015 ήταν 171,8 MW, ενώ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου βρίσκονταν ήδη υπό κατασκευή νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 210,7 MW. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναφορικά με τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα είναι η Στερεά Ελλάδα, φιλοξενώντας 681,8 MW (31,7% του συνόλου) και ακολουθούν n Πελοπόννησος με 414,30 MW (19,3%) και n Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με εγκατεστημένη ισχύ 298,65MW.

Τα στοιχεία αυτά κρίνονται μεν ενθαρρυντικά αποδεικνύοντας την αναπτυξιακή δυναμική και τις προοπτικές των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αποθαρρυντικά δε καθότι οι ρυθμοί ανάπτυξης μόνο γοργοί δεν είναι με άμεσο αποτέλεσμα μέχρι το 2020 να πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σε σύνολο περισσότερες από  6.500 MW αιολικών, ώστε να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκό στόχος 20-20-20 που θεσπίστηκε με την κοινοτική οδηγία 28/2009.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων