Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

ΙΟΒΕ: Προβλέψεις για αύξηση επενδύσεων στην βιομηχανία κατά 35,5% το 2017

Πριν από λίγες μέρες δόθηκε στην δημοσιότητα μία νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών, η οποία καταλήγει στην πρόβλεψη της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας κατά 35,5% το 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκαν το 2016 κατά 5% σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2015, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων των επιχειρήσεων που καταγράφονται στην έρευνα επενδύσεων.

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Κατά την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου προβλεπόταν μικρή άνοδος των επενδύσεων φέτος, της τάξης του 2,7%, ενώ στην ίδια έρευνα η τελική εκτίμηση για την μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2015 διαμορφώθηκε στο -12%.

HTML tutorial

Σύμφωνα με την έρευνα, η πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2016 χαρακτηρίζει πολλούς μεταποιητικούς κλάδους. Από τις βασικές βιομηχανίες που εξετάζονται, εντονότερη είναι η μείωση στον κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης, ενώ και στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών επίσης σημειώνεται πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα. Παραπλήσια τάση, με πτώση της τάξης του 15% το τρέχον έτος, αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός.

Αντιθέτως, στην Κλωστοϋφαντουργία και τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 24% και κατά 7% αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η άνοδος στις λοιπές βιομηχανίες προέρχεται κυρίως από τους κλάδους Διυλιστηρίων – Άνθρακα, Πλαστικών και Επίπλων.

Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι εκτιμήσεις για την τάση των επενδύσεων το 2016 εμφανίζονται θετικές, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εκτιμάται άνοδος της αξίας της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 4% στην Ε.Ε. και 2% στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, οι προηγούμενες εκτιμήσεις για το 2016 προσδιόριζαν σε υψηλότερο επίπεδο την άνοδο της επενδυτικής δαπάνης στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη.

Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρόσφατες εκτιμήσεις των επενδυτικών μεταβολών για το 2016 είναι θετικές, ενώ αρνητικές μεταβολές καταγράφονται για φέτος σε 7 από τις 28 χώρες. Έτσι, εκτός της Ελλάδας, η αξία της επενδυτικής δαπάνης προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί αρνητικά το 2016 στην Ιταλία, την Κροατία, την Ισπανία και περισσότερο στην Βουλγαρία, την Λετονία και την Μάλτα.

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους το 2017. Καθώς αυτές οι προβλέψεις πραγματοποιούνται σχετικά νωρίς, όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ, συνήθως τείνουν να αποτελούν υπερεκτιμήσεις της επενδυτικής δραστηριότητας η οποία τελικά πραγματοποιείται. Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα ενσωματώνουν ένα βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων.

Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία (του εξεταζόμενου δείγματος της περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου) της Έρευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία για το 2017, οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 35,5%. Ωστόσο, σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων.

Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη άνοδο των επενδύσεων στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός κατά 38%, καθώς και στις λοιπές βιομηχανίες κατά 41%. Στους υπόλοιπους κλάδους αναμένεται μείωση της επενδυτικής δαπάνης, η οποία φθάνει το 26% στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα Χημικά επίσης προβλέπεται μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2017 σε σχέση με το 2016 (-16%), όπως επίσης και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά, αλλά λιγότερο έντονη (-11%).

Στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, οι προσδοκίες για το 2017 είναι επίσης θετικές. Έτσι, στο σύνολό τους οι επενδυτικές δαπάνες στη βιομηχανία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4%, τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη.

Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών οι σχετικές προβλέψεις είναι θετικές. Στον αντίποδα, αρνητικές προβλέψεις καταγράφονται μόνο σε πέντε χώρες: Βουλγαρία, Ιταλία, Σουηδία, Ρουμανία και Δανία.

Οι έρευνες επενδύσεων του ΙΟΒΕ προσφέρουν σημαντική «διαρθρωτική» πληροφόρηση για τη φύση των επενδύσεων, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν σε κατάταξη των επενδυτικών τους δαπανών ανάλογα με το σκοπό τους, την κατεύθυνση δηλαδή που αυτές έχουν. Πέντε μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων χρησιμοποιούνται, αν και ως έναν βαθμό οι κατηγορίες αυτές αλληλοσυμπληρώνονται (π.χ. αύξηση ή διεύρυνση της δυναμικότητας μπορεί να συμβεί μέσω βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής ή εισαγωγής νέων μεθόδων).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αναλυτική απεικόνισή τους οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της βιομηχανίας προς εκσυγχρονισμό ή επέκταση, το άνοιγμα σε νέες αγορές ή την προσπάθεια τόνωσης της θέσης των επιχειρήσεων στις ήδη υπάρχουσες αγορές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, οι ελληνικές βιομηχανίες το 2016 μετέβαλλαν ελαφρώς τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μείγμα σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, το 2016 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αποτελούταν πρωτίστως από δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (31%), που ήταν η κύρια προτεραιότητα και το 2015.

Η σημασία των επενδύσεων οι οποίες αφορούν στην αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ήταν παρόμοια με αυτήν της κύριας επενδυτικής προτεραιότητας, με το ποσοστό τους να φθάνει στο 30% του συνόλου των επενδύσεων (32% το 2015).

Ακολουθούν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (18% από 13% το 2015) και η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (9% από 10% το 2015). Οι λοιποί σκοποί -όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ.- και η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων κατατάσσονται τελευταίοι στη σχετική λίστα (6% και 5% αντίστοιχα το 2016).

Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Στην πρώτη θέση παραμένουν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα, με μεγαλύτερο όμως ποσοστό από ότι φέτος (37%). Έπονται η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με ποσοστό 23%, και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (15%). Παραπλήσια σημασία δίνεται στις δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (8%), για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (9%) και για δαπάνες εισαγωγής νέων μεθόδων παραγωγής (8%).

Σημαντική πληροφόρηση για τη διαδικασία της επενδυτικής απόφασης προσφέρουν και οι απόψεις των επιχειρήσεων για τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επενδυτική τους δραστηριότητα. Καταγράφονται έτσι οι πιθανοί λόγοι που ενδεχομένως ερμηνεύουν την απόφασή τους να αυξήσουν, να διατηρήσουν αμετάβλητες ή να μειώσουν τις αντίστοιχες δαπάνες τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας, τόσο το 2016, όσο και το 2017, μόνο δύο από τους οκτώ εξεταζόμενους παράγοντες επιδρούν με θετικό τρόπο στην επενδυτική δραστηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το 2016, η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα επηρέασε θετικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, ενώ και για το 2017 προβλέπεται να συνεχίσει να ασκεί θετική, αλλά ελαφρώς μικρότερη επίδραση. Τόσο φέτος, όσο και τον επόμενο χρόνο, το 45% των ερωτηθέντων αποτιμά την επίδραση της ζήτησης ως θετική/ πολύ θετική.

Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ουσιαστικά ίδιας έντασης το 2016 και το 2017, με ένα 26% να την αποτιμά ως θετική/ πολύ θετική κατά το τρέχον έτος (25% το 2016). Όλοι οι υπόλοιποι ερευνώμενοι παράγοντες ασκούν κατά μέσο όρο αρνητική επιρροή στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων το 2016, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Η επίδρασή τους στην επενδυτική δραστηριότητα της βιομηχανίας προβλέπεται να είναι στην ίδια κατεύθυνση το 2017. Από την άλλη πλευρά, θα είναι για όλους ανεξαιρέτως ηπιότερη από ότι πέρυσι.

Ως λιγότερο αποτρεπτικοί των επενδύσεων παράγοντες κατά τα δύο εξεταζόμενα έτη παρουσιάζονται από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις λόγοι που συνδέονται με τα κέρδη της επιχείρησης και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση (άλλοι λόγοι). Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη αρνητική επίδραση το 2017 είναι οριακά αρνητική για τον πρώτο παράγοντα και ελαφρώς αρνητική για τον δεύτερο.

Τα κίνητρα για επενδύσεις επίσης αποτιμώνται αρνητικά για την επενδυτική δραστηριότητα το 2016 και το 2017, στον ίδιο βαθμό και στα δύο έτη, από το ¼ των ερωτηθέντων. Η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων ακολουθούν στη σχετική κατάταξη. Επισημαίνεται ότι ο αρνητικός ρόλος τους εξομαλύνθηκε ελαφρώς το 2017, αφού το ποσοστό που τα κρίνει αρνητικά αμβλύνθηκε στο 33% (από 37% το 2016).

Έντονα αρνητική, αλλά οριακά μειωμένη το 2017 σε σχέση με το τρέχον έτος, εμφανίζεται η επίδραση της φορολογίας κερδών, με το 49% των ερωτηθέντων για το 2017 (από 53% φέτος) να θεωρεί το επίπεδο της φορολογίας αποτρεπτικό των επενδύσεων.

Κλείνοντας, την πλέον αρνητική επίδραση επί των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων ασκεί σταθερά τα τελευταία έτη η οικονομική πολιτική στο σύνολό της. Θεωρείται επενδυτικό αντικίνητρο για το 2017 από το 67% των ερωτώμενων, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο του αντίστοιχου περυσινού (από 72% το 2016).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων