Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

Κυβέρνηση: Κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Το πολύκροτο νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες επιτέλους κατατέθηκε στην Βουλή προς ψήφιση με τον χαρακτηρισμό του επείγοντος. Το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να εισάγει το βασικό μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 για τις διάφορες χρήσεις των αδειών. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα τηρηθούν οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο ή αν απλά θα πρόκειται για άλλο ένα νομοσχέδιο που είναι νόμος του κράτους, αλλά δεν εφαρμόζεται. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες φαίνεται πως μάλλον πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα φέρει ξανά πολλές αναταράξεις.

Αναλυτικότερα, προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί είναι η αντικατάσταση των μελών του ΕΣΡ, των οποίων η θητεία έχει λήξει από πριν το καλοκαίρι, ενώ η τοποθέτηση νέων μελών, που εκκρεμεί από την προεδρεία της κ. Κωνσταντοπούλου, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων.

Το εν λόγω νομοσχέδιο για τα κανάλια και τις τηλεοπτικές άδειες αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η προαναγγελία για την κατάθεση του νομοσχεδίου έγινε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ της Παρασκευής:

“Τηρούμε τη δέσμευσή μας. Ελπίζω να τηρήσετε και εσείς τη δέσμευσή σας να ψηφίσετε τη μεγάλη τομή για το πολιτικό σύστημα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Στην αιτιολογική έκθεση εισήγησης, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Με το παρόν σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των ψηφιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιών με στόχο αφενός μεν την διασφάλιση της παροχής δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο σύνολο της επικράτειας, αφετέρου δε την διασφάλιση των ρυθμιστικών συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει με τον πλέον διαφανή, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα”.

Ξεκαθαρίζεται πως τον τελικό αριθμό των αδειών θα τον καθορίσει ο αρμόδιος Υπουργός μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Οι νέες άδειες θα έχουν δεκαετή ισχύ και μπορούν να τις διεκδικήσουν ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των ΜΜΕ, αλλά και Δήμοι.

Από την διεκδίκηση των αδειών αποκλείονται όσοι συμμετέχουν σε διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Με το άρθρο 2 προβλέπεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής.

 

 

Το βασικό, είναι το άρθρο 4, όπου αναφέρεται το εξής:

Καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τις άδειες εθνικής εμβέλειας και συγκεκριμένα το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος.

Άρθρο 6. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προβλέπεται ότι οι μέτοχοι (με ποσοστό πάνω από 1%) , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιριών , δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και συγκεκριμένα αδικήματα. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν καθοιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις. Με την παράγραφο 3 τίθεται η προϋπόθεση ελέγχου της προέλευσης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου και των 10 μεγαλύτερων μετόχων του , τα οποία διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρία. Με την παράγραφο 4 προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο 8. Με το άρθρο 8 επιβάλλονται στους υποψήφιους συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν στο εκπεμπόμενο πρόγραμμά τους. Ειδικότερα με τις παραγράφους 1 – 4 επιβάλλεται η υποχρέωση κάλυψης ενός ελάχιστου αριθμού ωρών προγράμματος ανά ημέρα, ανάλογα με την εμβέλεια και το είδος του παρόχου περιεχομένου και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος. Με τις παραγράφους 5 και 6 ρυθμίζονται οι δυνατότητες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των παρόχων περιεχομένου, όπως η υποχρέωση μετάδοσης δελτίων ειδήσεων σε νοηματική γλώσσα και μετάδοση προγράμματος με υποτιτλισμό. Με την παράγραφο 7 προβλέπονται τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Με την παράγραφο 8 παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους δεν μεταδίδουν το απαιτούμενο πρόγραμμα να δηλώσουν ότι, σε περίπτωση αδειοδότησής τους, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα το μεταδίδουν.

Το προσωπικό

Στο άρθρο 9 προβλέπεται πως το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από τετρακόσια (400) άτομα, το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από πενήντα (50) άτομα και το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Νομική μορφή υποψηφίων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει την εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο. Η εταιρική σύμβαση κατατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.

β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα, κατά την υποβολή της.

Εν κατακλείδι, το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε προς ψήφιση και που λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναμένεται να εγκριθεί από την ολομέλεια προκαλεί σε όλους τους πολίτες το ερώτημα αν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια χωρίς εξαιρέσεις και αν η Κυβέρνηση έχει κάποιο σχέδιο σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες τους αποφασίσουν να κάνουν περικοπές για να μπορέσουν να πληρώσουν τις άδειες τους ή αν απλά θα κλείσουν το κανάλι τους αφήνοντας χιλιάδες άτομα άνεργα.

 

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων