Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Μέχρι και 1% παραπάνω στο ΑΕΠ μπορεί να συνεισφέρει φέτος ο τουρισμός

«Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουριστικής κίνησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία των αγορών μας στο εξωτερικό, δείχνουν μια ανοδική τάση για το 2017 που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε ότι οι διεθνείς αφίξεις θα υπερβούν τα 26 εκατ. από 24,8 εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, η κίνηση της οποίας, ωστόσο, αναμένεται πτωτική κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, οι συνολικές αφίξεις για το 2017 αναμένεται να υπερβούν τα 28,5 εκατoμμύρια».

Αυτό αναφέρει η τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Ελληνικός Τουρισμός, Εξελίξεις ? Προοπτικές, τεύχος 3» και υπογραμμίζει ότι εφόσον η μέση τουριστική δαπάνη ανακάμψει προς τα επίπεδα του 2015 και τα συνολικά έσοδα μπορούν να υπερβούν τα μεγέθη εκείνης της χρονιάς, δηλαδή να κινηθούν μεταξύ 14,2 – 14,5 δισ. ευρώ, τότε ο τουρισμός θα συνεισφέρει μια επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ, η οποία θα υποστηρίξει την προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους στόχους του προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων, το ΙΝΣΕΤΕ ζητεί την κατάρτιση ενός νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που να απαντά εγκαίρως σε συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:

  • θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος της τουριστικής ανάπτυξης ?επιθυμητής αλλά και εφικτής- βάσει της  τοποθέτησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό
  • συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώτης όψεως, συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων, χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις
  • αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των «Millennials»
  • προωθεί την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων