Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Υποχρέωσαν τα HONDOS CENTER να διαγράψουν τη λέξη “Pharmacy” από τη βιτρίνα

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Ε.Ο.Φ. καταγγελία ότι στη βιτρίνα του καταστήματος «HONDOS CENTER», που βρίσκεται στην οδό Ομήρου 4, στην Αθήνα, υφίσταται η επιγραφή «Cosmetic Pharmacy».

Όπως τονίζει ο ΠΦΣ, σκοπός της επιγραφής είναι η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ότι εντός του καταστήματος λειτουργεί νομίμως αδειοδοτημένο φαρμακείο, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και για το λόγο αυτό ζητά συνάμα να προβούν οι ανωτέρω φορείς σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την άμεση αφαίρεση της ως άνω επιγραφής, όπως επίσης και την απαγόρευση χρήσης αυτής ή παρόμοιας στο μέλλον.

Ο ΠΦΣ αναφέρει σχετικά:
«Πράγματι, η Περιφέρεια Αττικής, ενεργώντας και ανταποκρινόμενη άμεσα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 18943/06.10.2016 εγγράφου της, απευθυνόμενου προς την εταιρεία «HONDOS CENTER» και κοινοποιούμενου προς τον Π.Φ.Σ., με θέμα «Σχετικά με την χρήση της λέξης «PHARMACY» στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ομήρου» καλεί την ως άνω εταιρεία «όπως διαγράψετε τη λέξη «PHARMACY» (η οποία παραπέμπει στην ελληνική «φαρμακείο»), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 5607/1932».

Με το ανωτέρω έγγραφό της η Περιφέρεια Αττικής απεδέχθη πλήρως τις σχετικές θέσεις και τα επιχειρήματα του Π.Φ.Σ.

HTML tutorial

Ως είχαμε άλλωστε αναφέρει στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2056/22.7.2016 έγγραφο του Π.Φ.Σ., ουδείς πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων δύναται να κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, (στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 5607/1932.

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής είναι περισσότερο καίρια και επίκαιρη παρά ποτέ, η αναφερόμενη στο ως άνω έγγραφό μας προτροπή προς τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των ως άνω διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις. Αντιστοίχως, καλούσαμε τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων να προβούν σε διαπίστωση τυχόν παραβάσεων από φαρμακεία της αρμοδιότητάς τους και να επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων