Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Ζεσταίνει το παιχνίδι της «δεύτερης ευκαιρίας» στις επιχειρήσεις

Ζωηρό το ενδιαφέρον για την ολιστική ρύθμιση εξυγίανσης με πληρωμή οφειλών προς εφορία, Ταμεία, τράπεζες και ΔΕΚΟ σε έως 240 δόσεις που προβλέπει και «κούρεμα» οφειλής. Ξεκίνησε η διαδικασία, πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ζεσταίνεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ένταξη στην εξωδικαστική ρύθμιση-εξυγίανση που προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, γνωστό ως «Δεύτερη Ευκαιρία» και αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες – ο έτερος πυλώνας αφορά την πτωχευτική διαδικασία – αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr τον τελευταίο μήνα – με δεδομένο ότι η διαδικασία για τις επιχειρήσεις τρέχει επισήμως από την 1η Μαρτίου 2021 – έχει υπάρξει μπαράζ συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών και των αρμόδιων στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, ενώ οι τράπεζες δέχονται δεκάδες αιτήματα για συναντήσεις με στόχο την ακριβή ενημέρωση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν την οριζόντια ρύθμιση-εξυγίανση του συνόλου των οφειλών τους προς: εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ΔΕΚΟ σε έως και 240 δόσεις (20 χρόνια) με δυνατότητα κουρέματος των επιμέρους (σ.σ. ανά πιστωτή) οφειλών.

Σε αντίθεση με τις πρότερες εξωδικαστικές ρυθμίσεις ο ρόλος του δικαστηρίου περιορίζεται στο τέλος της συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης και πιστωτών όταν ο δικαστής θα κληθεί απλά να επικυρώσει την συμφωνία, χωρίς το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην ουσία αυτής.

HTML tutorial

Ετοιμάζονται για την αίτηση
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι οι επιχειρήσεις που πράγματι είναι βιώσιμες ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους ωστόσο αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο όγκο χρεών από αυτό των δυνατοτήτων τους, έχουν μπει ήδη στη διαδικασία των επαφών με τους πιστωτές (εφορία, Ταμεία, τράπεζες) προκειμένου να ολοκληρώσουν τον φάκελό τους, αλλά και να εξασφαλίσουν την συμφωνία μέχρι την 1η Ιουνίου 2021, όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου της κάθε υπόθεσης.

Η ρύθμιση
Σε έως και 240 δόσεις θα μπορούν από τον Μάρτιο και μετά να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τράπεζες και τρίτους πιστωτές, οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στο πλαίσιο της δυνατότητας ρύθμισης – όχι της πτώχευσης – που δίνει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, γνωστό και ως Δεύτερη Ευκαιρία. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα η ισχύς της εφαρμογής αντίστοιχης ρύθμισης θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2021. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνονται επιλέξιμοι οι οφειλέτες για ρύθμιση-εξυγίανσης (εξωδικαστικού χαρακτήρα) θα προσδιορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Τα δάνεια
Ειδικά για τα δάνεια της επιχείρησης αξίζει να αναφερθεί ότι μπορούν να ενταχθούν στην ολιστική ρύθμιση εξυγίανσης ακόμη και στην περίπτωση που είναι ενήμερα ή έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλές του ενδιαφερόμενου για ένταξη στην ρύθμιση-εξυγίανσης να μην εξαντλούνται σε ποσοστό έως 90% μόνο στο δάνειο.

Η αίτηση
Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του

κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,

κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11,

πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πηγή: Euro2day.gr

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων