Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Η ενεργειακή αναβάθμιση στα προαπαιτούμενα

Έξυπνους μετρητές, ενεργειακό εκσυγχρονισμό δημοσίων κριρίων και συμβάσεις που να τηρούν προδιαγραφές ενεργειακής εξοικονόμησης για τις προμήθειες του δημοσίου, καθώς επίσης και χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια της εισόδου των μμε (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) σε προγράμματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, προβλέπει μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας η Ελλάδα εναρμονίζεται με καθυστέρηση στη σχετική ευρωπαική νομοθεσία για την οποία μάλιστα έχει παραπεμθεί στο Ευρωπαικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και τις συμπληρωματικές σε αυτό διατάξεις, από το 2016 και μετά καθίστανται υποχρωτικοί η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών για τις νέες συνδέσεις καιθώς και οι θεμιδομετρητές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, εφ όσον κρίνονται οικονομικά αποδοτικοί. Στόχος είναι η βέλτιστη διαχείριση ενέργειας ώστε να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας 20% το 2020. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί τόσο ο δεσμευτικός στόχος του 20% όσο και η εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε χρόνο από το 2017 θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται ενεργειακά τουλάχιστον ποσοστό ίσο με το 3% όλων των δημοσίων κτιρίων, το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικου μεβαδού των κτιρών με με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από 250 τ.μ. και εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013. Καθιστά επίσης υποχρεωτικές τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για τις προμήθεις του δημοσίου, συμβάσεις δηλαδή που να πληρούν περιβαλλοντικά κριτήρια. Νέα ήθη σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας φέρνει το νομοσχέδιο και για τους οικιακούς καταναλωτές. Από το 2016 καθιερώνεται υποχρεωτικά οι θερμοδομετρητές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που έχουν κεντρική θέρμανση και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετρητών θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα. Συγκεκριμένα, σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά ατομικοί μετρητές κατανάλωσης ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή για ζεστό νερό, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό. Αν η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική, τότε πρέπει να εγκατασταθούν ατομικοί κατανεμητές κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός και αν η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερμότητας δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές, οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας. Το κόστος για την εγκατάσταση των θερμιδομετρητών μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια. Οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι από την 1η Ιανουαρίου 2016 να αντικαταστήσουν τους αναλογικούς οικιακούς μετρητές με ψηφιακούς, τους γνωστούς «έξυπνους» μετρητές, όταν αυτοί εγκαθίστανται για πρώτη φορά ή όταν γίνεται ριζική ανακαίνιση στο κτίριο. Υποχρεώσεις θεσπίζει το νομοσχέδιο και για τους προμυηθευτές ενέργειας με στόχο ένα σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 υποχρεώνονται σε καθεστώς επιβολής υποχρεωτικής ενεργειακής απόδοσης.

Πηγή: reporter.gr

Πηγή: reporter.gr

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων