Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Μπήκαν οι υπογραφές – «Κλείδωσε» η συμφωνία Σκλαβενίτη με Μαρινόπουλο

Λίγο μετά τις 2 το πρωί του Σαββάτου έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Σκλαβενίτης, των τραπεζών και των μετόχων της Μαρινόπουλος, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου deal διάσωσης επί ελληνικού εδάφους.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Σκλαβενίτης «είναι το πρώτο από μία σειρά σημαντικών βημάτων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν έως την πλήρη υλοποίησή του. Ωστόσο, δίνεται πλέον η δυνατότητα να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση από τις Τράπεζες και την Σκλαβενίτης, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας, ιδιαίτερα δε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μισθοδοσία των Εργαζομένων, η ομαλή καταβολή των μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και η κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων, ώστε να διατηρηθεί η συνεκτικότητα του δικτύου καταστημάτων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Το σχέδιο εξυγίανσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα τεθεί υπ’ όψιν των πιστωτών, προκειμένου να τύχει της έγκρισής τους πριν την υποβολή του στο πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση.

Η Σκλαβενίτης ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο σχέδιο εξυγίανσης, έχοντας ως κύριους στόχους τη διάσωση των περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη των προμηθευτών και την ενίσχυση του κλάδου του λιανικού εμπορίου.

Η Μαρινόπουλος σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι σήμερα προχώρησε στην υπογραφή των βασικών όρων της συμφωνίας με την Σκλαβενίτης και τις τέσσερις Τράπεζες για την εξυγίανσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Με την συμφωνία ξεκινά η σταδιακή, σε βάθος χρόνου, επιστροφή στην κανονικότητα. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η σημερινή εξέλιξη είναι ένας σημαντικός σταθμός στη διαδικασία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και ανοίγει το δρόμο προς την ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που υπήρξε προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή».

Η πρόταση της Σκλαβενίτης αποτελεί, σύμφωνα με την Μαρινόπουλος, την πλέον επαρκή, βάσει των κριτήριων που είχαμε θέσει, καθώς διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, την αρτιότητα και την ακεραιότητα του δικτύου μας και, κατά το μέγιστο, τους προμηθευτές και συνεργάτες μας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Σκλαβενίτης διακρίνεται για το επιχειρηματικό ήθος, τις άριστες εργασιακές σχέσεις και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των προμηθευτών. Η σταδιακή μετάβαση για τη Μαρινόπουλος, υπό τη διοίκηση της Σκλαβενίτης, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει οφέλη για τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο. Από την πλευρά της η διοίκηση της Μαρινόπουλος, τα στελέχη της και το σύνολο της εταιρίας, θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πνεύμα συνεργασίας στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Τι προβλέπει το συμφωνητικό

Το συμφωνητικό που υπέγρααψαν οι δυο πλευρές, σύμφωνα με δημοσίευμα του capital. gr, προβλέπει:

Ύψος Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης: 80 εκατ. ευρώ

Κάλυψη Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης: Η Σκλαβενίτης θα βάλει 15 εκατ. ευρώ. Οι Μαρινόπουλοι (ή και εταιρείες ελεγχόμενες από αυτούς) 10 εκατ. ευρώ και τα πιστωτικά ιδρύματα 55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15 εκατ. ευρώ με την εταιρική εγγύηση του Επενδυτή.

Ως εξασφάλιση για την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει τη μερική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων των καταστημάτων των Εταιρειών, με σκοπό την εξασφάλιση της ανανέωσης των μισθώσεων των ακινήτων, θα χορηγηθεί κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Επενδυτή υπέρ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ισόποση εταιρική εγγύηση του Επενδυτή με επιτόκιο Euribor +1,5%. Σε περίπτωση αρνητικών τιμών Euribor, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο βάσης.

Τα 15 εκατ. ευρώ που θα βάλει η Σκλαβενίτης θα κατευθυνθούν αποκλειστικά και μόνον για αγορά εμπορευμάτων τοις μετρητοίς.

Μηχανισμός Εκταμιεύσεων Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης:

1. Μέχρι την 05.09.2016:

– 15 εκατ. ευρώ από τον Επενδυτή για αγορά εμπορευμάτων των Εταιρειών.

– 10 εκατ. ευρώ από τους Μετόχους για πληρωμή μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών εξόδων των Εταιρειών.

– 15 εκατ. ευρώ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την εξασφάλιση της ανανέωσης των μισθώσεων ακινήτων των Εταιρειών.

– 25 εκατ. ευρώ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την κάλυψη των δαπανών.

2. Μέχρι την 30.09.2016:

– 7,5 εκατ. ευρώ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την κάλυψη των δαπανών αναφορικά με τις ανάγκες του μήνα Οκτωβρίου 2016.

3. Μέχρι την 31.10.2016:

– 7,5 εκατ. ευρώ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την κάλυψη των δαπανών αναφορικά με τις ανάγκες του μήνα Νοεμβρίου 2016, υπό τον όρο ότι ποσοστό 35% των λοιπών πιστωτών πλην των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχουν υπογράψει τις Συμφωνίες Εξυγίανσης. Σε περίπτωση κατάθεσης των Συμφωνιών Εξυγίανσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εντός δύο ημερών από την κατάθεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ΓΕ.

Το πρόγραμμα εκταμιεύσεων θα προεπισκοπείται από την EY για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σε συνεργασία με τον Eπενδυτή.

Εργαζόμενοι: Όλες οι ενεργές την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, συμβάσεις εργαζομένων αμειβόμενων με ΑΠΥ/ΤΠΥ και συμβάσεις Διευθυντικών Στελεχών θα μεταφέρονται στη Νέα Εταιρεία την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκάστης υπό εξυγίανση εταιρείας έναντι εκάστου εργαζόμενου, με ενεργή κατά την 30.06.2016 σύμβαση.

Μεταφέρονται στη Νέα Εταιρεία το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές – εταιρείες leasing για μισθώσεις καταστημάτων που ήταν ενεργές την 30.06.2016. Επίσης στη Νέα Εταιρεία μεταφέρονται το σύνολο των ενεργών κατά την 30.6.2016 συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές. Συγκεκριμένα μεταφέρονται οι υποχρεώσεις από financial leases προς Ζήνων, Πανγαία, Εθνική Leasing, Πειραιώς Leasing, Helens.

Στη Νέα Εταιρεία δεν μεταφέρεται η υποχρέωση αγοράς των ακινήτων που εκμισθώνονται από τις εταιρείες Helens σε προκαθορισμένη τιμή (σύνολο €116 εκατ.).

Εμπορικοί Προμηθευτές και Λοιποί Προμηθευτές: Στη Νέα Εταιρεία μεταφέρεται το 50% των πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών, εξ αυτών αφαιρουμένων τυχόν χρεωστικών υπολοίπων στο σύνολο των τεσσάρων Υπό Εξυγίανση Εταιρειών (Μαρινόπουλος, Express, Πειραϊκόν) σε αθροιστική βάση.

Όπως αναφέρεται στο συμφωνητικό, θα καταβληθεί προσπάθεια ούτως ώστε στη Νέα Εταιρεία να μεταφερθεί το σύνολο των πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών με υπόλοιπα μικρότερα των €100 χιλιάδων ανά προμηθευτή για το σύνολο των τεσσάρων Υπό Εξυγίανση Εταιρειών, δηλαδή Μαρινόπουλος, Express M, Ξυνός, Πειραϊκό (σε αθροιστική βάση).

Στη Νέα Εταιρεία δεν μεταφέρονται χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα από και προς τις Εταιρείες Καρυπίδη καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων προς μετόχους της CRM.

Θέματα ασφαλιστικών Οργανισμών/Δημοσίου/ΟΤΑ/ΟΚΩ

Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται ότι διαγράφεται το σύνολο των προστίμων και προσαυξήσεων επί των απαιτήσεων των Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, του Δημοσίου κ.λπ. με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2016 και διακανονίζεται το υπόλοιπο σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης διαγράφεται ποσοστό 50% επί του συνόλου των απαιτήσεων των ΟΤΑ, ΟΚΩ και ΔΕΗ, με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2016 και διακανονίζεται το υπόλοιπο σε τριάντα 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων.

Στο σχέδιο αναφέρεται η υποχρέωση των ΟΤΑ, ΟΚΩ και της ΔΕΗ να προβούν στη μεταφορά των σχετικών συνδέσεων (ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κ.λπ.), κατόπιν της επίδοσης σε αυτές της οριστικής και αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης, που θα επικυρώνει τη Σύμβαση Εξυγίανσης.

Η διατήρηση του Δικτύου Καταστημάτων όλων των Εταιρειών.

Έκαστη Εταιρεία θα προετοιμάσει αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία και λοιπή πληροφόρηση σχετικά με τις μισθώσεις και θα την παραδώσει στην Επενδυτή έως την 5η Σεπτεμβρίου 2016.

Η εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. να έχει συναινέσει στη μεταβίβαση και μεταφορά της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης και μισθωτικής σχέσης στη Νέα Εταιρεία, όπως επίσης και να έχει αποδεχθεί ότι μέρος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε την 18.07.2016 θα αχθεί σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε και όλων των μετά την 30.06.2016 υφιστάμενων απαιτήσεων της ανωτέρω εταιρείας από την σύμβαση μίσθωσης και το υπόλοιπο σε συμψηφισμό μελλοντικών οφειλόμενων μισθωμάτων και μέχρι την πλήρη κάλυψη του ποσού αυτού.

Αιρέσεις ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης

Η συναλλαγή τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, αναφορικά με τις κυπριακές εταιρείες.

mastografia_banner

σχετικα αρθρα

voucher_banner

ροη ειδησεων

mastografia_banner