Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Ορατός ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του Παπαγεωργίου

Να αναστείλει τη λειτουργία του κινδυνεύει το νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, αφού σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, το ποσό των 4.700.000 ευρώ που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Υγείας για την άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος δεν αρκεί για να καλύψει τη μισθοδοσία του προσωπικού εξ ολοκλήρου.

“Το ποσό αυτό αποτελεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού, η οποία είχε εγκριθεί από την αρχή του έτους 2015, συνολικού ύψους 35.000.000 ευρώ. Ας σημειωθεί ότι το ποσό αυτό δεν καλύπτει την ετήσια μισθοδοσία του προσωπικού εξ ολοκλήρου, αλλά κατά ποσοστό 90%, δεδομένου ότι αυτή ανέρχεται στο ποσό των 39.000.000 ευρώ” αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου.

Όσον αφορά το ποσό των 10.000.000 ευρώ, η καταβολή του οποίου έχει δρομολογηθεί για την αποπληρωμή “σημαντικού μέρους” των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς το Παπαγεωργίου, η διοίκηση του νοσοκομείο επισημαίνει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόνο στο 5% των συνολικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς το νοσοκομείο, οι οποίες ανέρχεται στο ποσό των 210.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το νοσοκομείο θα διαθέσει 4.000.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού τρέχοντος έτους (Δεκέμβριος 2015) και με το υπόλοιπο των 6.000.000 ευρώ θα εξοφλήσει μέρος των οφειλών του προς προμηθευτές για το έτος 2013, οι οποίες για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονται στο ποσό των 11.000.000 ευρώ επί συνόλου οφειλών 77.000.000 ευρώ έως σήμερα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου βρίσκεται αντίδικο σε 28 αγωγές για καταβολή τιμήματος από ανεξόφλητα τιμολόγια, οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια και μπορούν να εξελιχθούν με έκδοση εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων.

Η διοίκηση του νοσηλευτικού ζητάει ίση μεταχείριση με τα άλλα νοσοκομεία, η χρηματοδότηση των οποίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτει το 100% της μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ στην περίπτωση του Παπαγεωργίου η μισθοδοσία καλύπτεται σε ποσοστό 90%.

“Η άνιση μεταχείριση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι προφανής και το πρόσφατο ‘σενάριο’ διάσωσής του είναι ανεπαρκές. Η ίση μεταχείρισή του με τα άλλα δημόσια νοσοκομεία είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του, να εκπληρώσει τους στόχους του και να παράσχει εκείνες τις υπηρεσίες υγείας που αξίζουν στους ασθενείς” επισημαίνει η διοίκηση του Παπαγεωργίου.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων