Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Ποιες δαπάνες θα εκπίπτουν φορολογικά διπλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η εφαρμογή της υπερέκπτωσης εμπίπτει σε δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τιμολόγιο από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή με κωδικούς βάσει του συστήματος ταξινόμησης της Νίκαιας (NCL) αν πρόκειται για επιχειρήσεις της αλλοδαπής.

Από την εν λόγω έκπτωση εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Κατόπιν, της ψήφισης του νομοσχεδίου, τα συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ θα προβούν σε εξειδίκευση των δαπανών, των κατηγοριών των δικαιουμένων της ενίσχυσης επιχειρήσεων, καθώς και των προϋποθέσεων συμβατότητας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως αν προκύψουν ζημιές για την επιχείρηση για καθένα από τα έτη της ρύθμισης, αυτές μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη κατά κανόνα στην επόμενη 5ετία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 ΚΦΕ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων