Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

Προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων με μισθό έως 2.500 ευρώ μέσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων με μισθό έως 2.500 ευρώ μέσω ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την στελέχωση του έργου «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».

Ο μισθός κυμαίνεται από 1.200 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα τη θέση.

Οι θέσεις:

 • 1 Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου
 • 1 Υπεύθυνος Οικονομικού αντικειμένου
 • 1 Υπεύθυνος Δημοσιότητας
 • 1 Υπεύθυνος Πληροφοριακών συστημάτων
 • 1 Γενικός Ιατρός
 • 1 Ψυχίατρος
 • 3 ΠΕ Διοικητικού
 • 4 ΤΕ Διοικητικού
 • 7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 7 ΠΕ Νοσηλευτών
 • 21 ΔΕ/ΥΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
 • 7 ΔΕ Οδηγοί

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δικαιολογητικά
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου).

Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν ταστοιχεία της ταυτότητας.Φωτοαντίγραφο απαραίτητων τυπικών προσόντων.

Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται και για τους κωδικούς θέσεων που απαιτείται

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων